AD Alfa na 65. Sajmu tehnike

Na ovogodišnjem, 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, održanog od 16. do 19. maja, učestvovalo je i AD “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku PMF-a.

Jedan deo programa Sajma tehnike bio je namenjen nauci. U okviru programa “Igraj za čovečanstvo! NAUKA ZA SVE” naučnoistraživačke organizacije imale su priliku da na sajmu predstave svoj rad. Ovaj deo programa organizovao je Centar za promociju nauke, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ovaj deo programa bio je podeljen u više tematskih celina: Poljoprivreda, Biotehnologija, Veštačka inteligencija, Urbani sistemi, Istorijsko nasleđe, Svemir i Naučno-tehnološki parkovi Srbije u okviru kojih su izlagači prezentovali svoje inovacije i svoj rad.

Rad AD “Alfa” i Departmana za fiziku PMF-a u Nišu na promociji i popularizaciji astronomije na Sajmu su predstavili Irina Cveković, Ivana Sokolović i dr Milan Milošević.

Posetiocima su prezentovane naše dosadašnje aktivnosti i planovi za naredni period. U dosadašnjem radu, AD „Alfa“ organizovalo je veliki broj naučno-popularnih predavanja, posete opservatoriji na krovu PMF-a i Laboratoriji za astronomiju, astrofiziku i astrobiologiju Departmana za fiziku, kao i astronomske radionice za najmlađe i mnoge druge aktivnosti.

AD „Alfa“ je u okviru projekta „Malim koracima ka astronomiji“, u saradnji sa departmanom za fiziku PMF-a u Nišu i uz podršku Centra za promociju nauke, pripremilo prvu verziju web aplikacije za izračunavanje perioda rotacije Sunca na osnovu posmatranja pega. Kako se najbolje uči na primerima, posetioci Sajma su imali priliku da samostalno iskoriste aplikaciju i odrede period rotacije Sunca na osnovu fotografija misije SDO. Posetioci su takođe dobili instrukcije za vršenje ogleda, potvrdu da li su rezultati dovoljno precizni i priliku da čuju još zanimljivosti o Suncu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.