U procesu kalibracije neophodno je klikom označiti maksimalnu severnu, južnu, isočnu i zapadnu tački Sunca (tj. minimum i maksimum x i y ose). Kalibracija nije neophodna za otografije novijeg datuma ali je potrebna za fotografije gde je crrni okvir značajno veći nego na npr. današnjoj fotografiji.

Prikažite fotografiju za željeni datum.

Za izabrani datum prikazaće se fotografija Sunca. Kliknite dva puta na željenu pegu da bi sačuvali njene koordinate. Nakon toga pređite na sledeći dan, ponovo označite istu pegu itd. Postupak nastavite dok je pega vidljiva.

Pripremili: Milan Milošević, Irina Cvetković, Petra Nešić i Jovana Stanimirović u okviru projekta Malim koracima ka astronomiji koji realizuje AD "Alfa" uz podršku Centra za promociju nauke

Sačuvane koordinate

Fotografije: NASA/SDO i AIA, EVE, i HMI naučni timovi