Fotografije Meseca i Saturna

Tokom prvog online posmatranja pored direktnog posmatranja publika je imala prilike da se upozna i sa načinom snimanja objekata pomoću web kamere. Napravljeno je 7 snimaka Meseca i tri snimka Saturna. Nakon obrade snimaka u Registax 6 programu dobijene su zaista odlične fotografije delova površine Meseca i Saturna. Za snimanje je korišćena modifikovana Philips ToUcam i Meade LX200R teleskop. Kamera daje snimke u crno beloj boji, tako da je snimak Saturna naknadno softverski obojen.

[Gallery not found]

Što se tiče površine Meseca Na fotografijama su označene karakteristične površine Meseca koje su tom prilikom zabeležene a neke od njih su: krater Aristarh, Jura planine, more Hladnoće, more Oluja i more Krize, gde je naznačena i lokacija gde je sletela bespilotna misija Luna 24 bivšeg SSSR-a 9. avgusta 1976. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.