Odluka o napuštanju Saveza astronoma amatera Srbije

Na sastanku 17. marta 2011. godine odlučeno je da AD Alfa napusti Savez Astronoma amatera Srbije (SAAS). Razlog za napuštanje Saveza je  neslaganja sa načinom vođenja i rada Saveza astronoma amatera Srbije.

Ovom odlukom AD Alfa i njegovi članovi prekidaju svaku dalju saradnju sa Savezom astronoma amatera Srbije.

Odluka o napuštanju Saveza astronoma amatera Srbije doneta je nakon sastanka Upravnog SAAS, održanog 12. marta u Novom Sadu, na kome je zaključilo da SAAS ne radi i ne ostvaruje ciljeve u skladu sa Statutom. Dogovoreno je da članovi UO svojim društvima prenesu preporuku o napuštanju SAAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.