“Astronomija selu u pohode” – predavanja

[slideshare id=56143724&doc=astronomijavsastrologija-151214231215]

[slideshare id=56143900&doc=suncevsokak-151214232209]

[slideshare id=56143842&doc=jesulisetalipomesecu-151214231836]

[slideshare id=56143872&doc=suncenasazvezda-151214232052]

[slideshare id=56143751&doc=kakoprezivetiinternet-151214231335]

[slideshare id=56143804&doc=daljinskadetekcija-151214231637]

[slideshare id=56143859&doc=nastanjivezonezivotomusvemiru-151214231946]