Kako postati član ili saradnik?

Ako želite da se uključite u rad Astronomskog dtuštva “Alfa” i sa nama radite na popularizaciji i promociji astronomije, fizike i srodnih nauka možete da postanete:

  • Saradnik
  • Član udruženja

Od članova i saradnika očekujemo aktivnost, entuzijazam, pozitivnu energiju i nove ideje jer samo tako možemo doći do rezultata i ciljeva kojima stremimo.

Upravni odbor AD Alfa će razmotriti Vašu prijavu i blagovremeno Vam odgovoriti. Nažalost, nismo u mogućnosti da prihvatimo svaku prijavu već samo one za koje procenimo da mogu doprineti radu i razvoju AD Alfa.

Postante član AD Alfa

Članovi Udruženja su spremi da ulože svoje vreme, znanje i energiju u ostvarivanje zajedničkih ciljeva u oblasti amaterske astronomije. Članovi udruženja redovno učestvuju u realizaciji svih aktivnosti Udruženja i radu skupštine udruženja.

Prijavu za članstvo u AD Alfa mogu podneti saradnici udruženja koji su dali poseban doprinos u realizaciji aktivnosti. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor na osnovu unapred definisanih kriterijuma:

  • Višegodišnji, poseban, doprinos radu i razvoju AD Alfa, ili
  • Aktivnost u prethodnoj godini:
    • saradnik bar godinu dana
    • pripremljeno i održano bar jedno predavanje tokom prethodne godine, ili
    • aktivno učešće u organizaciji bar 2 javna posmatranja

Izbor novih članova vrši se u decembru za narednu godinu.

Postanite saradnik AD Alfa

Ako želite da doprinesete radu AD Alfa učestvovanjem u našim aktivnostima možete da postanete saradnik AD Alfa. Saradnici udruženja, ravnopravno sa članovima, učestvuju u organizaciji i realizaciji svih aktivnosti udruženja.

Potrebni su nam saradnici za realizaciju astronomskih posmatranja, predavači i realizatori drugih aktivnosti, kao i autori tekstova za sajt AD Alfa.

Da bi postali saradnik AD Alfa potrebno je da popunite formular na kraju ove strane. Napište nam što više informacija o sebi, recite nam koje su to aktivnosti u kojima bi želeli da učestvujete, dajte nam dobar razlog da baš Vi budete saradnik Astronomskog društva “Alfa”.

Nakon prijema popunjenog formulara Upravni odbor će razotriti vašu prijavu i obavestiti Vas o rezultatima u najkraćem mogućem roku.