Posmatranje totalnog pomračenja Meseca, 15. juna 2011.

Astronomsko društvo Alfa u sredu 15. juna 2011. godine organizuje javno posmatranje totalnog pomračenja Meseca iz niške tvrdjave sa početkom u 21 čas. Tačna lokacija posmatranja predvidjena je na bedemu neposredno iza letnje pozornice. Posmatranje će biti vršeno uz pomoć dva teleskopa, a sa jednog od njih je predvidjeno i snimanje ove zanimljive nebeske pojave. Na licu mesta biće organizovano i prigodno predavanje.

Faze pomračenja

P1
Ulazak Meseca u polusenku:
19:24:34
U1
Početak delimičnog pomračenja:
20:22:56
U2
Početak potpunog pomračenja:
21:22:30
M
Maksimumu pomračenja:
22:12:37
U3
Kraj potpunog pomračenja:
23:02:42
U4
Kraj delimičnog pomračenja:
00:02:15
P4
Izlazak Meseca iz polusenke:
01:00:45

Podaci prema: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2011.html#LE2011Jun15T

Mesec će tog dana izaći u 20 sati i 20,6 minuta tako da nećemo moći da vidimo ulazak Meseca u polusenku.

<tbody>
<tr style="background-color: rgb(255, 255, 153);">
<td>
<div>P1</div>
</td>
<td>
<div>Ulazak Meseca u polusenku:</div>
</td>
<td>
<div>19:24:34</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>U1</div>
</td>
<td>
<div>Početak delimičnog pomračenja:</div>
</td>
<td>
<div>20:22:56</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: rgb(255, 255, 153);">
<td>
<div>U2</div>
</td>
<td>
<div>Početak potpunog pomračenja:</div>
</td>
<td>
<div>21:22:30</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>M</div>
</td>
<td>
<div>Maksimumu pomračenja:</div>
</td>
<td>
<div>22:12:37</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: rgb(255, 255, 153);">
<td>
<div>U3</div>
</td>
<td>
<div>Kraj potpunog pomračenja:</div>
</td>
<td>
<div>23:02:42</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>U4</div>
</td>
<td>
<div>Kraj delimičnog pomračenja:</div>
</td>
<td>
<div>00:02:15</div>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: rgb(255, 255, 153);">
<td>
<div>P4</div>
</td>
<td>
<div>Izlazak Meseca iz polusenke:</div>
</td>
<td>
<div>01:00:45</div>
</td>
</tr>
</tbody>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.