Hemija u forenzici – primeri iz prakse

U četvrtak, 10. juna 2010. godine, u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (ul. Višegradska 33) sa početkom u 20:00 časova biće održano predavanje:

Hemija u forenzici – primeri iz prakse

Predavač će biti dr Niko Radulović, docent Odseka za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Predavanje se odžava u okviru ”Projekta podizanja kapaciteta, promocija i popularizacija fizike i prirodnih nauka”. Organizatori predavanja su Odsek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, niška Podružnica Društva fizičara Srbije i Astronomsko društvo ”Alfa” iz Niša, u saradnji sa Minstarstvom za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Forenzične nauke su one nauke koje su od važnosti za postupke pred sudovima, jer svojim sadržajem, spoznajama i posebnim stručnim znanjima onih koji se njima bave omogućavaju i/ili pomažu sudu da utvrdi činjenice relevantne za odlučivanje. Forenzika zato predstavlja novo interdisciplinarno područje zajedničko svim naučnim granama, a u funkciji je napretka nauke i potreba pravosuđa. Teme koje obrađuje forenzička hemija se prvenstveno tiču analitike uzraka sakupljenih na mestu zločina, a u ovom predavanju biće predstavljeni neki realni primeri koji demonstriraju mogućnosti forenzičke hemijske laboratorije. Biće reči o tretiranju fizičkih dokaza i donošenju valjanih zaključaka na osnovu rezultata hemijskih analiza. Primeri će se ticati analize vlakna (identifikacija i poređenje: mikroskopija, infracrvena spektroskopija), hemija otisaka prstiju (hemijski sastav latentnog ostatka otiska), ispitivanja uzroka požara (hemija vatre; uslovi za javljanje plamena; eksplozije; skupljanje uzoraka sa mesta požara) određivanja rastojanja pucanja, analize alkohola u dahu, kao i analize kontrolisanih supstanci (kvalitativna i kvantitativna analiza amfetamina, Cannabis sativa i proizvoda, heroina i kokaina).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.