Fotografije Jupitera

Jupiter, simulacija na računaru
Simulacija na računaru

U petak, 2. novembra neposredno pred posmatranje Jupitera, tim „Astronomija iz fotelje“ je napravio video zapis Jupitera. Za snimanje korišćen je fotoaparat Canon A530 kojim je snimano putem afokalne metode. Afokalna metoda podrazumeva da se aparat prisloni na okular teleskopa i na taj način obavlja snimanje. Pored afokalne koristi se direktna metoda, pre svega kod CCD kamera i DSLR aparata kojima se objektiv može skidati. U tom slučaju tubus teleskopa postaje objektiv na aparatu.

Jupiter, pre obrade
Jupiter, pre obrade

Planete se mogu snimati na dva načina. Mogu se napraviti zasebne fotografije koje bi kasnije bile obrađene softverski i vršeno njihovo slaganje. Drugi način jeste da se napravi video zapis objekta koji se posmatra i da se izvrši njegova obrada u softverima poput Registax, koji je besplatan. U ovom programu se iz video zapisa izvdajaju zasebni frejmovi snimka koji se analiziraju. Naravno ako želimo da dobijemo što kvalitetniji video zapis i da nam posmatrani objekat što manje šeta po ekranu, možemo koristiti neke od posebnih adaptera na koje se fotoaparat prikači i stabilno prikači za tubus teleskopa. Obradom video zapisa se mogu zadati parametri poput procenta frejmova koji će se koristiti za dobijanje fotografije ili broja frejmova. Na taj način softver automatski bira samo najbolje frejmove za pravljenje fotografije. U suprotnom dobiće se razmrljana fotografija objekta.

Jupiter, posle obrade
Jupiter, posle obrade

Takođe, biraju se i tačke po osnovu kojih će softver vršiti njihovo slaganje. To podrazumeva da se slaganjem fotografija poveća količina informacija koju će sadržati završna fotografija. Tako uspevamo da iz snimka koji ne daje previše detalja za površinu objekta, dobijemo detaljan prikaz površine. Na primer regioni kod Jupitera. Nakon slaganja frejmova ostaje završni deo koji podrazumeva da se vrše korekcije na histogramu fotografije i sređivanje dodatnih parametara fotografije kao što je rotacija i veličina i na taj način smo dobili fotografije Jupitera koje možete videti u ovom članku.

Članovi tima „Astronomija iz fotelje“ će uvek biti dostupni tokom posmatranja da se demonstriraju tehnike snimanja objekata. Takođe, u planu je i razvoj kursa u kome će o svemu prethodno navedenom biti više rečeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.