OŠ "Stojan Živković Stole", Trnjane (decembar 2015)