Milan Milošević

Diplomirao fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, gde je sad student doktorskih studija i istraživač na projektu Departmana za fiziku. Oblast interesovanja i istraživanja su inflacija, kosmologija i primena računara u nauci. Učesnik na više domaćih i međunarodnih škola i konferencija. Član lokalnog organizacionog tima na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija.

Vlasnik i urednik specijalizovanog sajta Svet nauke koji je uvršten u izbor 50 najboljih veb sajtova u Srbiji. Član redakcije časopisa Astronomski magazin i Astronomija. Autor više od 25 naučno-popularnih predavanja i više od 100 tekstova za različite časopise i sajtove.

Dugogodišnji borac za razotkrivanje astrolagarija i ostalih kvazinauka na Internetu i šire. Najveći deo svog slobodnog vremena posvećuje popularizaciji i približavanju nauke mladima, astronomiji i slobodnom softveru.

Član Društva fizičara i Astronomskog društva Alfa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.